كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) حسين حسيني

حسين حسيني
[ شناسنامه ]
سن مناسب براي شروع برنامه نويسي ...... سه شنبه 100/6/9
سن مناسب براي شروع برنامه نويسي ...... سه شنبه 100/6/9
يادگيري پايتون چقدر زمان ميبرد؟ ...... چهارشنبه 100/6/3
يادگيري پايتون چقدر زمان ميبرد؟ ...... چهارشنبه 100/6/3
يادگيري آسان پايتون براي کودکان ...... سه شنبه 100/6/2
يادگيري آسان پايتون براي کودکان ...... سه شنبه 100/6/2
ايده هاي پولساز براي نوجوانان ...... سه شنبه 100/6/2
ايده هاي پولساز براي نوجوانان ...... سه شنبه 100/6/2
آموزش جستجوي سايت در گوگل ...... يكشنبه 100/5/31
آموزش جستجوي سايت در گوگل ...... يكشنبه 100/5/31
آموزش بازي سازي به کودکان ...... شنبه 100/5/30
آموزش بازي سازي به کودکان ...... شنبه 100/5/30
آموزش رباتيک مبتدي ...... چهارشنبه 100/5/27
زبان برنامه نويسي سي پلاس پلاس يا پايتون در رباتيک ...... سه شنبه 100/5/26
زبان برنامه نويسي سي پلاس پلاس يا پايتون در رباتيک ...... دوشنبه 100/5/25
<      1   2   3   4   5   >>   >
  ==>   ليست غير آرشيوي ها