كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) حسين حسيني

حسين حسيني
[ شناسنامه ]
آموزش پايتون به بچه ها ...... پنج شنبه 100/5/21
آموزش پايتون مخصوص بچه ها ...... پنج شنبه 100/5/21
آموزش پايتون براي بچه ها ...... پنج شنبه 100/5/21
آموزش پايتون به کودکان ...... پنج شنبه 100/5/21
آموزش پايتون مخصوص کودکان ...... چهارشنبه 100/5/20
آموزش پايتون براي کودکان ...... چهارشنبه 100/5/20
آموزش پايتون براي کودکان ...... چهارشنبه 100/5/20
آموزش برنامه نويسي به کودکان و نوجوانان در شيراز ...... شنبه 100/5/16
آموزش طراحي سايت براي کودکان و نوجوانان ...... چهارشنبه 100/5/13
آموزش کامپيوتر کودکان ...... سه شنبه 100/4/29
کلاس رباتيک کودکان ...... يكشنبه 100/4/20
کلاس رباتيک کودکان ...... دوشنبه 100/4/14
کلاس رباتيک کودکان ...... شنبه 100/4/12
کلاس رباتيک کودکان ...... چهارشنبه 100/4/9
آکادمي ايران اسکرچ ...... يكشنبه 100/4/6
<      1   2   3   4   5   >>   >
  ==>   ليست غير آرشيوي ها